Služby

Pri spolupráci s nami dostanete vynikajúcu kvalitu za rozumnú cenu. Naše portfólio zahŕňa nasledujúce služby:

Ofsetová tlač

 • plnofarebná ofsetová tlač do formátu A2
 • tlač jednotlivými farbami
 • potlač poštových obálok - plnofarebná, jednotlivé farby
 • tlač na rôzne druhy samoprepisovacieho papiera /zmluvy, pokladničné bloky a pod./
 • výročné správy
 • tlač katalógov, brožúr, reklamných, informačných, produktových letákov, rôznych druhov kalendárov
 • tlač kníh a časopisov
 • tlač a výsek luxusných firemných obalov
 • vizitiek
 • slepotlač
 • termotlač
 • ...a ďalšie

Veľkoplošná digitálna tlač

Táto technológia umožňuje potlač širokého spektra materiálov predovšetkým pre použitie v exteriéri, ale aj interiéri.

Tlačoviny pre použitie v exteriéri sa vyznačujú špeciálnymi vlastnosťami, aby dokázali odolávať vonkajším vplyvom počasia (slnečné žiarenie, vlhkosť, znečistenie ovzdušia a podobne).

Nami používaná špičková technológia tlače Vám zaručí aj pri extrémnych podmienkach trvanlivosť minimálne 3 roky.

Vytlačíme pre Vás Vaše reklamné a informačné pútače na široké spektrum materiálov ako sú: papier, štandardná samolepiaca fólia, liata samolepiaca fólia, reflexná samolepiaca fólia, perforovaná fólia, plachtovina, billboardový papier, sieťovina, vlajkovina, obrusovina, samolepiaca fólia na autoplachty a ďalšie.

Kreatívne a grafické služby

Tím našich profesionálnych pracovníkov pre Vás vytvorí moderné grafické spracovanie tak, aby splnilo Vami očakávané poslanie (oslovenie nových klientov, prezentácia značky, prehľadnosť, estetika, farebná a grafická rovnováha). Naši pracovníci používajú na uspokojenie Vašich i neobvyklých predstáv a požiadaviek najmodernejšie programové a počítačové vybavenie.

 • kreatívne návrhy s profesionálnym grafickým spracovaním - návrh logotypu, vypracovanie súboru akcidenčných tlačovín (vizitky, hlavičkový papier, obálky...) s vypracovaním dizajn manuálu - manuál na správne používanie logotypu spolu s názvom spoločnosti v rôznych typoch tlačovín
 • sadzba novín, časopisov a ďalších typov periodickej i neperiodickej tlače
 • spracovanie grafického dizajnu vizitiek, reklamných a informačných tlačovín, diplomov, osvedčení, pozvánok a pod.
 • fotografovanie
 • skenovanie predlôh pre ďalšiu grafickú úpravu a spracovanie
 • úprava, retuš a ďalšie grafické spracovanie dokumentov, fotografii a obrázkov
 • príprava a vyhotovenie tlačových podkladov

Doplnkové služby spracovania tlačovín

 • viazanie - väzba V1 (väzba zošitím kovovými spojkami)
 • viazanie - väzba V2 (väzba brožúrového typu lepením)
 • laminovanie
 • lakovanie
 • perforovanie
 • orezávanie
 • lom
 • ...a ďalšie knihárské služby

Ďalšie služby

 • direct mailing a mailing (kompletné spracovanie korešpondencie)
 • široká škála reklamných tabúľ a reklamných nápisov s plastických materiálov
 • široký výber reklamných predmetov aj s potlačou textom a/alebo logom (perá, zapaľovače, igelitové a textilné tašky, tričká a pod.) od návrhu až po dodanie na Vami určené miesto

Kontaktujte nás:

 • mobil: 0905 511 945
 • e-mail: abrad@abrad.sk

Ponúkame:

 • ofsetová tlač
 • knihárske spracovanie
 • kreatívne a grafické služby
 • doplnkové služby spracovania tlačovín
 • ...a ďalšie služby

Naši partneri: