Profil spoločnosti

ABRAD s.r.o. je reklamná a tlačiarenská spoločnosť a našou každodennou realitou je poskytovanie špičkových služieb v oblasti reklamy, tlače a grafického dizajnu prostredníctvom víťaznej kombinácie zohraného tímu profesionálov, najnovšieho programového vybavenia a špičkových tlačiarenských zariadení a technológií. S takouto kombináciou si vždy môžete byť istý, že ste svoje potreby vložili do rúk tomu správnemu tímu s dlhoročnou skúsenosťou, ktorý splní Vaše očakávania v každom i zdanlivo nepodstatnom detaile.

Naše služby:

 • ofsetová tlač
 • kreatívne a grafické služby
 • doplnkové služby spracovania tlačovín
 • ...a ďalšie služby

Môžete využiť naše služby v oblasti reklamy a prezentácie Vašej spoločnosti, ofsetovej tlače, digitálnej tlače na rôzne materiály, fotografovanie, direct mailing, grafických a kompozičných služieb, služieb spojených s tlačou reklamných a informačných materiálov, ale aj tlačou kníh, časopisov a inej periodickej aj neperiodickej tlače, profesionálneho spracovania Vašej zákazky od grafického návrhu cez tlač, laminovanie, kompletovanie, až po dovoz do sídla Vašej spoločnosti.

Rozhodne Vás zaskočíme svojou profesionalitou a sme presvedčení, že Vaša skúsenosť s našimi službami Vám prinesie očakávané výsledky a taktiež bude pre Vás milým prekvapením, ktoré oceníte ďalšou a veríme, že užšou spoluprácou s nami.

Kontaktujte nás:

 • mobil: 0905 511 945
 • e-mail: abrad@abrad.sk

Ponúkame:

 • ofsetová tlač
 • knihárske spracovanie
 • kreatívne a grafické služby
 • doplnkové služby spracovania tlačovín
 • ...a ďalšie služby

Naši partneri: